Tips på förbättring

På vår hemsida tillgängligskola.nu har vi samlat en massa tips till hur ni kan göra er skola säker och tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Där kan ni även läsa mer om diagnoserna och om erfarenheter från elever. Kicka på bilderna så kommer du vidare till hemsidan.

 

 

Upplevelsebaserat lärande

Genom spel och lekar får eleverna ökad förståelse för hur elever med astma, allergi, celiaki och intolerans har det i skolan. De lär sig hur de kan göra för att deras klasskompisar med dessa diagnoser ska må bättre i skolan. På vår hemsida kan ni läsa mer om våra spel samt ladda ner dem och börja spela!

 

 

 

Informationsmaterial

Det finns ett stort behov av ökad kunskap om astma, allergi, celiaki och intolerans i skolan idag. Många elever upplever att varken lärare eller andra elever förstår deras situation. Med ökad kunskap kommer även ökad förståelse. Här hittar du information som du kan använda för att göra er skola mer tillgänglig.

 

 

 

 

Checklistor

För att kunna ta ditt ansvar är det viktigt att veta vilken kunskap du behöver. Det är rektorn som ansvarar för att du ska få denna kunskap. Här hittar du några exempel på vad respektive roller i skolan bör veta. Fyll i en checklista och lämna sedan in den till din rektor så dina behov tillgodoses.

 

 

 

 

Affischer

Vi har tagit fram flera affischer ni kan sätta upp på er skola. På vår hemsida kan du gå in och ladda ner, skriva ut och sen sätta upp dem i skolan!

 

 

 

Quiz

Testa din kunskap! Vad kan du om diagnoserna astma, allergi, celiaki och intolerans? Kan du tillräckligt för att elever med överkänslighet ska känna sig trygga och inkluderade i skolan? Gå in och gör testet nu!