Hur gör ni skolan tillgänglig för alla - eleverna vet!

Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att inkludera elever i tillgänglighetsarbetet eftersom de vet vad dem behöver för att må bra. Allergironden för elever är en digital checklista som kartlägger situationen på din skolan. Med detta verktyg får du en tydligare bild på hur eleverna upplever sin skolmiljö samt tips på förändringar från dem själva.