Om oss

Tillgängligskola.nu

Tillgängligskola.nu är Unga Allergikers och Svenska Celiakiungdomsförbundets gemensamma hemsida för vårt arbete med skolan. Vi jobbar för att göra skolan säker och tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Mellan 014-2017 drev vi tillsammans ett skolprojekt med finansiering av Arvsfonden. Allergironden för elever och vårt andra material om skolan är resultatet av detta projekt. Då vidare till vår hemsida för att hitta en massa annat bra material att jobba med i er skola!

 

Unga Allergiker (UA)

Vi är en ungdomsorganisation som bygger på medlemmarnas engagemang. Vårt mål är att skapa ett samhälle tillgängligt för alla! Vi vill göra skillnad för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. Vi är en organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år och anordnar aktiviteter som läger, medlemsträffar och utbildningar. Vi bedriver dessutom påverkansarbete och sprider kunskap – vårt mål är ett samhälle som är tillgängligt för alla. Att bli medlem går snabbt och kostar ingenting.

 

Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Vi arbetar för att barn och unga med celiaki (glutenintolerans) ska ha en vardag utan hinder. Vi skapar mötesplatser och ser till att vi tillsammans har en stark möjlighet att påverka i frågor kring celiaki. Medlemmar i SCUF är mellan 0-29 år och med cirka 7000 medlemmar är vi Sveriges största ungdomsförbund för funktionsnedsatta.

Vi vill att barn och unga med celiaki ska kunna känna sig obehindrade av sin celiaki och att inga barn och unga med celiaki ska behöva känna utanförskap.

 

Kontakt

För frågor om Allergironden för elever eller vårt andra arbete i skolan hör av dig till:
tillgangligskola.nu@gmail.com