Om Allergironden för elever

Varför behövs Allergironder?

I en skolklass idag finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två med födoämnesöverkänslighet. En rapport från Socialstyrelsen visar också att allergier bland barn ökar (Allergi i förskola och skola, 2013). Rapporten visar på en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö, anpassning av mat och undervisning. Trots det saknar många skolor och förskolor ett generellt och förebyggande allergiarbete.

”Fråga och prata med oss! Vi är experter och har ofta bra idéer och lösningar. Vi hjälper jättegärna!”

Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att inkludera elever i tillgänglighetsarbetet eftersom de vet vad de behöver för att må bra. Allergironden för elever är en digital checklista som kartlägger situationen på din skola. Med detta verktyg får du en tydligare bild av hur eleverna upplever sin skolmiljö, samt tips på förändringar från dem själva.

Astma- och Allergiförbundets Allergirond

Allergironden för elever bygger på Astma- och Allergiförbundets Allergirond. Skillnaden är att frågorna i Allergironden för elever är förenklade så eleverna kan fylla i den själva. Det är bra att göra båda två för att få en tydligare bild av hur alla som rör sig på skolan uppfattar sin skolmiljö. Inkludera även några elever när ni gör Astma- och Allergiförbundets rond så de får möjlighet att diskutera sin skolmiljö med personalen på plats.

Mer information och tips på förbättring

På vår hemsida kan du läsa mer om astma, allergi, celiaki och intolerans samt hur elever med dessa diagnoser kan må i skolan. Där hittar du även tips på förbättringar från oss och självklart även från eleverna själva.

tillgängligskola.nu