Förberedelser

 

Samla en grupp elever, förslagsvis elevrådet eller en referensgrupp av elever med astma, allergi, celiaki eller intolerans. Ronden kan göras av gruppen själva eller med stöd av en i personalen, men det är bra om gruppen sitter ensam när de svarar på frågorna.

Gruppen måste ha tillgång till en dator och registrera sig på sidan. Registreringen sker genom att gruppen väljer ut en som skriver i sitt namn och mejladress. Om ingen elev vill registrera sig så går det bra för någon i personalen att göra det. Skriv gärna i vilken roll gruppen har till exempel ”elevråd”.

Efter registreringen kommer ni in och kan börja svara på frågorna. Om ni har några frågor om Allergironden för elever maila: tillgangligskola.nu@gmail.com