Alla frågor Städning > Fråga 2

Fråga: Ligger det mycket saker framme i ert klassrum så som böcker eller annat material?

Om ja, vad för något?

Logga in för att kunna svara på frågan