Alla frågor Mat > Fråga 2

Fråga: Finns det tydlig information om specialkosten?

Exempel: Står det vad specialkosten innehåller för ingredienser? Finns det personal i matsalen som man kan fråga om man är osäker? Finns det information om vad elever med specialkost kan äta av den övriga maten?

Logga in för att kunna svara på frågan