Alla frågor Luft och fukt > Fråga 1

Fråga: Tycker ni att inomhusluften på skolan är bra?

Exempel: Finns det någon plats på skolan där ni får ont i huvudet eller känner er mer trötta?

Om nej, finns det några specifika platser där ni känner av det?

Logga in för att kunna svara på frågan