Alla frågor Luft och fukt > Fråga 2

Fråga: Många elever med pollenallergi kan må dåligt när de öppnar fönsterna under pollensäsongen. Öppnar ni ibland fönsterna i era klassrum?

Exempel: När fönster är öppna under pollensäsongen kan det komma in pollen i klassrummet, vilket kan göra att elever med pollenallergi kan mår dåligt.

Om ja, vad tycker ni om det?

Logga in för att kunna svara på frågan