Alla frågor Luft och fukt > Fråga 3

Fråga: Finns det någon plats i skolan där det doftar konstigt?

Exempel: Matos, fukt, mögel, rök.
Om ja, vart och vad luktar det?

Logga in för att kunna svara på frågan