Alla frågor Bemötande > Fråga 4

Fråga: Tror ni att elever med dessa diagnoser känner att andra i skolan förstår dem?

Logga in för att kunna svara på frågan