Alla frågor Bemötande > Fråga 3

Fråga: Tror ni att elever med astma, allergi, celiaki och intolerans känner sig trygga i skolan?

Logga in för att kunna svara på frågan