Alla frågor Bemötande > Fråga 2

Fråga: Har ni fått någon information från skolan om dessa diagnoser?

Om ja, vad för information?

Logga in för att kunna svara på frågan